Kategorier
Fakta om Keruben

FÖRSKOLAN KERUBEN & KOMPANI

Vi är ett föräldrakooperativ med verksamhet i en stor ljus lokal på De Geersgatan 10 (granne med Tessinparken) i Stockholm. Förskolan har en syskongrupp med 24-25 barn som tas om hand av fem fantastiska och engagerade pedagoger. Förskolan följer kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och vi arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/10)

Telefon: 08-660 30 19 E-post: kerubenkompani@gmail.com

IMG_0793

Nästa visning

Vi har visning den 3e maj 2017 kl 09:15. Meddela gärna om du/ni kommer till kerubenkompani (a) gmail.com

Öppettider
Våra vanligaste öppettider är 8.00- 17.00 helgfria vardagar. Vid behov justerar vi inom ramtiden 6.30- 18.30