Aktiviteter

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande

Läroplan för förskolan, LPFÖ- 18

Vi lägger stor vikt vid utomhusaktiviteter och startar vår verksamhet utomhus varje dag. Detta gör att vi undviker ”extra” av- och påklädningar vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vår lilla gård fungerar bra som uppsamlingsplats fram till klockan 9.00 då vi förflyttar oss.

SKOGSGRUPP OCH KNATTEGRUPP
På torsdagar har våra större barn en längre förmiddag i skogen. Pedagogerna lär på ett lekfullt sätt om naturen och fungerar som medupptäckare inför allt spännande som finns i skogen. När de stora barnen har skogsgrupp har våra yngre barn knattegrupp. Då får de ha hela förskolan ”för sig själva” med rörelselekar och skapande verksamhet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska problem. //Lpfö-18

UTFLYKT
Vissa måndagar gör hela förskolan en lite längre utflykt med senarelagd lunch till bland annat Skansen, 4H-gården, skogen eller platser som har anknytning till ett aktuellt tema. Ibland delar vi upp barngruppen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmågan att leka och lära // Lpfö-18

TEMA
Många av aktiviteterna på Keruben sker i mindre grupper indelade efter intressen, men ibland även efter ålder. Detta för att erbjuda barnen bästa stimulans och utveckling. Teman vi har haft är t.ex Vatten, Dinosaurier, Stockholm och myror. Skapande verksamhet innebär att måla och prova olika tekniker, arbeta med lera, klipp/klistra och mycket mera.

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden // Lpfö 18

SAMARBETE MED ANDRA FÖRSKOLOR (5ÅRS-GRUPP)
En förmiddag i veckan träffas och samarbetar vi med två andra förskolor i området. Våra äldsta barn arbetar då med ett gemensamt tema tillsammans med de andra 5-åringarna. Ett syfte med detta samarbete är att våra blivande skolbarn ofta hamnar (väljer) olika skolor och chansen är då större att något ansikte är välbekant första dagen i skolan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Lpfö-18

KULTUR
Vi gör flera teaterbesök både under höst- och vårterminen med alla barn utom de allra yngsta. Biblioteket besöks kontinuerligt för att låna nya böcker till våra sagoslukande små Keruber.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa./ Lpfö-18

MILJÖ
Vi lär våra barn att vara miljöhjältar. Det blir bl.a täta besök på den lokala återvinningsstationen vilket uppskattas högt av barnen. Skräpplockardagen som ”Håll Sverige rent” anordnar årligen är en för oss given aktivitet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö. // Lpfö-18