Hantering av klagomål

Huvudmannens ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen (2010:800) för att utbildningen genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för utbildningen. Enligt samma lag ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Keruben och Kompani vill att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål eller synpunkter. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning vill vi gärna veta det, det är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Hur går jag tillväga?
Om du vill lämna klagomål eller synpunkter vill vi att nedanstående rutin följs. I första hand vill vi uppmuntra till att klagomål och synpunkter på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den det berör.

Om du efter dialog med personalen inte känner dig nöjd med hur frågan hanteras, kontakta rektorn. Klagomål kan antingen lämnas anonymt i Kerubens brevlåda och då adresseras till rektor eller ordföranden, alternativt mailas. Du mailar då till kerubenkompani (a) gmail.com och skriv ”Till rektorn” i ämnesraden. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter. Rektor ansvarar för att frågan dokumenteras, utreds och följs upp.
Om du känner att du fortfarande inte är nöjd efter att du fått återkoppling från rektorn kan du kontakta huvudmannen. I Kerubens fall är lämpligt att du vänder dig till sittande ordförande som är klagomålsansvarig. Kontaktuppgifter till huvudman: ordf.keruben@gmail.com

Ytterst är det Stockholms stad har ansvar för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden kontrollerar att den fristående verksamhet som är godkänd av Stockholms stad lever upp till kraven. Om du vill vända dig till kommunen så är utbildningsförvaltningen ansvarig förvaltning, telefon: 08-508 330 00. Du hittar mer information på Stockholm stads webbplats, http://www.stockholm.se. Alla stadens verksamheter har rutiner för att hantera klagomål och synpunkter.

Vill du framföra klagomål på verksamheten till utbildningsförvaltningen så gör gör det via anmalan@stockholm.se