Att vara med i kooperativet

Föräldrakooperativ – ansvar, plikt, arbete och gemenskap
Keruben är ett föräldrakooperativ. Helt utan vinstsyfte drivs förskolan enligt kommunala riktlinjer i föräldrarnas regi. En ekonomisk förening som enbart syftar till erbjuda våra barn bästa tänkbara förskola. Vissa föräldrakooperativ har scheman för städning, matlagning och liknande. Det gör inte vi på Keruben. Men vi ställer andra krav.

Det är viktigt att förstå att ett föräldrakooperativ innebär att alla föräldrar till alla barn måste engagera sig. Det finns inga anställda förutom pedagogerna och de har fullt upp med våra barn. Därför kan det inte nog inskärpas att valet av ett föräldrakooperativ som förskola kräver sina föräldrar.

Det är vi föräldrar som tillsammans skapar förutsättningarna för att våra fantastiskt engagerade och kunniga pedagoger ska kunna fokusera på att ge våra barn bästa tänkbara dagar.

Alla tillsammans
Alla förväntas sköta sina uppgifter, ställa upp på jour, deltaga aktivt i städdagar och andra arrangemang. Det är inte ”någon annan” som gör att Keruben är en fantastisk förskola för barnen. Det är vi föräldrar som tillsammans skapar förutsättningarna för att våra fantastiskt engagerade och kunniga pedagoger ska kunna fokusera på att ge våra barn bästa tänkbara dagar.

Så om du vet med dig att viljan eller tiden inte kommer att tillåta det engagemang och den arbetsinsats som förutsätts och behövs så är det bättre att ni väljer en annan förskola.

Läs gärna mer om vad det innebär att vara en del av ett föräldrakooperativ. Det är viktigt att alla medlemmar förstår och accepterar gällande beslut om undantag.

Vad brinner ni för?
På Keruben har varje familj ett ansvarsområde. I skrivande stund finns dessa uppgifter att välja på:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Löneadministration
Löneförhandling
Kassör/ Handkassa
Revisor
Lokalansvarig – ute
Lokalansvarig – inne
Personalansvarig
Bokföring
Bokslut/deklaration
Kommunkontakter
Webbansvarig och PR
Rekrytering
Inköp & service
Jouransvarig
Intervjugrupp
Budgetgrupp
Valberedning
Krisgrupp

Styrelsemöte på mycket låga stolar
Första måndagen i varje månad har vi styrelsemöte där vi går igenom alla områden, diskuterar verksamheten, åtgärder, framtiden etc. En förälder från varje familj skall närvara. Frånvaro accepteras endast i händelse av sjukdom eller extraordinär händelse. ”Mycket på jobbet” kan alla ha så det är ingen ursäkt.

Städa och festa tillsammans
En gång per termin har vi städdag, då ska en förälder från varje familj närvara.
En gång per termin har vi en fest för personalen och alla föräldrar. Festen på hösten arrangeras av föräldrarna vars barn precis börjat på Keruben. På våren är det föräldrarna vars barn går sin sista termin på Keruben. Det är obligatorisk närvaro och obligatorisk glädje så klart …

Jour om det behövs
Vi har fantastiska pedagoger men ibland kan vi behöva förstärkning av föräldrar. Föräldrajour sker då löpande och enligt lista.

Keruben är värd engagemang
Keruben är ett föräldrakooperativ som historiskt sett har haft väldigt engagerade föräldrar som verkligen jobbat hårt för att vi ska ha den fina verksamhet som vi har idag. Vi är måna om att den fina Keruben-traditionen fortsätter och att ansvaret tas över av nya ”aktivister” som verkligen brinner för att deras barn ska få möjligheten att gå på Stockholms bästa förskola.

För att ställa ditt barn i kö registrera ert barn på: https://barnomsorg.stockholm.se/

Varmt välkommen till Keruben!