Ansökan till Keruben

När en ledig plats är på väg att uppstå avancerar vi enligt kö-ordning och träffar familjer för ett ömsesidigt informationsutbyte. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ ställer vi vissa krav på medlemmarna och vi vill på det sättet vara säkra på att den som står på kö förstår vad det innebär att ingå i familjekooperativ.

Syskon till inskrivna hel- och halvsyskon har förtur till Keruben. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Att söka
Stockholms stad har ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) och kommunal förskola. Du som vårdnadshavare kan välja verksamhet under Min barnomsorg på stockholm.se. Där kan du följa din ansökan, se ditt barns köplats, erbjudas och tacka ja eller nej till plats, rangordna dina val med mera.

För att ställa ditt barn i kö fyll i nedanstående formulär samt registrera ert barn på https://barnomsorg.stockholm.se/

För mer information hänvisar vi till www.stockholm.se/forskola

Genom att skicka detta formulär ger du Keruben rätten att behandla och lagra inskickade personuppgifter. Svaren hanteras dock endast för ändamål kopplade till denna ansökan. Svarsdata vidarebefordras inte till tredje part.