Inskolning

Så går inskolningen till
Inskolningen är till för att ditt barn ska få en trygg och positiv start på Keruben. Någon tid innan själva inskolningen bjuds du som förälder till förskolan för att få information och svar angående vårt upplägg och arbetssätt. Tiden för inskolning kan variera, men brukar ta 4-8 dagar. Under den tiden skapas den första viktiga kontakten med pedagoger och övriga barn på förskolan. Någon av pedagogerna ägnar sig extra mycket åt ditt barn. Oftast gör vi en gruppinskolning med alla barn som börjar samtidigt i augusti, vilket vi har bra rutiner och goda erfarenheter av.

IMG_2099 - Kopia

Så snart som barnet känner sig hemma på Keruben har du som förälder ett uppföljningssamtal med en pedagog om hur inskolningen har fungerat.

AVGIFTER
Keruben tillämpar maxtaxa och den avgör storleken på den månatliga föräldraavgiften. Maxtaxan skall omfatta all kommunalt och enskilt bedriven verksamhet.
Keruben följer Stockholms stads riktlinjer för barnomsorgspeng (se Riktlinjer) och tar emot barn bosatta i Stockholm.
Riktlinjerna säger att barn stadigvarande vistas i staden, vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt lagen om föräldraledighet eller är arbetslösa och aktivt söker arbete, är berättigade till barnomsorgspeng.