Föräldrainformation

Här finns matnyttig information för föräldrar till barn på Keruben. I menyn under föräldrainformation finns länk till ansökan till Keruben, inskolningsinformation, klädtips samt rutiner för klagomålshantering.