Om Keruben

Vi är ett föräldrakooperativ med verksamhet i en stor ljus lokal på De Geersgatan 10 (granne med Tessinparken) i Stockholm. Förskolan har en syskongrupp med ungefär 24 barn som tas om hand av fem fantastiska och engagerade pedagoger. Förskolan följer kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och vi arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/10)

Telefon: 0762 636800 eller 0762 636801

E-post: kerubenkompani@gmail.com

NÄSTA VISNING
Vårens visning är onsdag den 19:e april klockan 09:15. Kontakta oss gärna via mejl för att anmäla intresse.

Öppettider
Våra vanligaste öppettider är 8.00- 17.00 helgfria vardagar. Vid behov justerar vi inom ramtiden 6.30- 18.30