Om Keruben

IMG_0793Vi är ett föräldrakooperativ med verksamhet i en stor ljus lokal på De Geersgatan 10 (granne med Tessinparken) i Stockholm. Förskolan har en syskongrupp med 24-25 barn som tas om hand av fem fantastiska och engagerade pedagoger. Förskolan följer kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och vi arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/10)

Telefon: 0762 636800 eller 0762 636801

E-post: kerubenkompani@gmail.com

NÄSTA VISNING
Nästa visning är planerad till den 22/4 klockan 9.15. Kontakta oss gärna via mejl för att anmäla intresse.

Öppettider
Våra vanligaste öppettider är 8.00- 17.00 helgfria vardagar. Vid behov justerar vi inom ramtiden 6.30- 18.30