Pedagoger

Vi prioriterar att hålla en hög personaltäthet och ha personal med rätt kompetens och attityd. Det bidrar till en kvalitativ verksamhet.

Pedagogerna ges möjlighet till egen utveckling inom sitt yrke genom fortbildning efter egna önskemål. Pedagogerna och förskolechefen ansvarar för verksamhetens utformning.

Våra pedagoger
Helene: Förskollärare och förskolechef
Malena: Förskollärare
Carina: Förskollärare
Sobia: Barnskötare
Zamzam: måltidsbiträde
Gabriella: Barnskötare

NÄTVERK
Pedagogerna ingår i nätverk med pedagoger från andra förskolor där det finns tid att utbyta erfarenheter och ha pedagogiska samtal.

Pedagogernas synpunkter är av yttersta vikt för föräldrarna som gör sitt allra bästa för att tillmötesgå pedagogernas önskemål för att kontinuerlig kunna utveckla Kerubens verksamhet.