Pedagoger

Vi prioriterar att hålla en hög personaltäthet och ha personal med rätt kompetens och attityd. Det bidrar till en kvalitativ verksamhet.

Pedagogerna ges möjlighet till egen utveckling inom sitt yrke genom fortbildning efter egna önskemål. Pedagogerna och rektor ansvarar för verksamhetens utformning.

Våra pedagoger

Helene: rektor, förskollärare

Sussi: förskollärare

Sobia: barnskötare

Intan: barnskötare

Hannah: barnskötare

NÄTVERK
Rektor deltar i nätverk med ett tiotal andra förskolor för ömsesidigt utbyte av aktuella frågor och samtal som gäller förskolan