Östermalms bästa förskolor

År efter år har föräldrakooperativen placerat sig i topp över de förskolor på Östermalm som föräldrarna ger högst betyg. Keruben har varje år rankats som en av de mest omtyckta förskolorna.

Varje år genomför Stockholms stad en utvärdering av förskolorna i staden. Undersökningen bygger på en enkät som skickas ut till föräldrar med barn på förskola.

Vi på Keruben är stolta och glada över att Keruben är en av förskolorna i stadsdelen med bäst betyg. När det gäller förskolor med vanlig pedagogik hör Keruben år efter år till den absoluta toppen.

De föräldrakooperativ på Östermalm som vanligtvis placerar sig i topp bland förskolorna i stadsdelen är:

Du kan ta del av den senaste enkätundersökningen för Keruben på Stockholms stads hemsida.

På Keruben går cirka 25 barn. Fem pedagoger, varav tre förskolelärare, arbetar på förskolan som har mycket låg personalomsättning.

Föräldrarnas starka engagemang är en viktig anledning till att förskolan kan hålla högsta kvalitet.

Som förälder med barn på Keruben är du med och utformar förskolans verksamhet. Allt ifrån personalfrågor till städdagar är sådant som föräldrarna får engagera sig i. Föräldrarnas starka engagemang är en viktig anledning till att förskolan kan hålla högsta kvalitet.

Du kan läsa mer om hur det är att vara med i kooperativet och hur du ställer dig i kö till förskolan. Ungefär en gång per termin ordnas en visning av Keruben. Du ser när nästa visningstillfälle är här.

Varmt välkommen till en av Östermalms bästa förskolor!